Jesteś tutaj

Zamiana kredytów na instrumenty rynku kapitałowego – perspektywy wystąpienia kryzysu

Rynek kapitałowy oraz rynek kredytów łączy się na pewnym poziomie. Praktyki zaawansowanych instytucji finansowych porażają kreatywnością, a jednocześnie generują ogromne niebezpieczeństwo dla stabilności globalnej ekonomii, sprawdź najlepsze oferty na ekredytowy market.

Przekształcanie ryzykownych instrumentów w papiery wartościowe

Jednym z największych zagrożeń jest zamiana kredytów, najczęściej niezwykle ryzykownych na popularne instrumenty rynku kapitałowego. Przez nadmierną ekspozycję podobnych narzędzi dochodzi najczęściej do tragicznych kryzysów ekonomicznych, najpierw lokalnie, a później w środowisku międzynarodowym. W obecnej rzeczywistości praktycznie wszystkie większe instytucje podlegają globalnym relacjom. Jeżeli coś psuje się w jednym miejscu to można z dużym prawdopodobieństwem oczekiwać negatywnych konsekwencji także w innym kraju. Jak zatem zamiana kredytów na instrumenty rynku kapitałowego wpływa na zaufanie do przedsiębiorstw kredytowych? Niektóre kraje zezwalają bankom na tworzenie niezwykle ryzykownych instrumentów, a także na inwestowanie w przestrzeni globalnej. To powoduje, że większość instytucji chce dużo zarobić w stosunkowo krótkim czasie. W Polsce, np. regulacje zabraniają bankom używania mocno ryzykownych instrumentów, co gwarantuje większą ochronę całego społeczeństwa. Niektóre banki zamieniają ryzykowne kredyty na papiery wartościowe i wystawiają je do handlu. Z takich instrumentów korzystają często inwestorzy nieświadomi sytuacji lokalnej na rynku spłaty kredytów. Przesuwanie ryzyka pomiędzy podmiotami to zabawa, która prowadzi ostatecznie do załamania gospodarki. Przekształcanie ryzyka nie eliminuje przyczyn złych umów. Takie przyczyny to polityka monetarna, nieuczciwe promocje, oszustwa w reklamach, udzielanie kredytów dla mocno ryzykownych klientów, którzy po skończonej promocji nie mają szans na spłatę zobowiązania.

Nowe instrumenty rynku kapitałowego i kredytowego, a ryzyko wystąpienia kryzysu

Gospodarka światowa bazuje na pieniądzu sztucznie tworzonym, właściwie bez żadnej realnej wartości w złocie, czy innym twardym majątku. Większość dużych instytucji finansowych ma tego świadomość. Ostatni kryzys finansowy, który daje konsekwencje do tej pory w dużym stopniu został przeniesiony ze Stanów Zjednoczonych na resztę świata przez zamianę niezwykle ryzykownych kredytów na instrumenty rynku kapitałowego. Każdy inwestor mógł kupić takie papiery wartościowe i nimi handlować, aż do czasu absolutnego załamania. Rzucanie ryzykiem to strategia krótkoterminowa, której konsekwencje ktoś zawsze ponosi.